vrijdag 19 mei 2017

Rondleidingen in de kerk van Adegem ⛪

De Sint-Adrianuskerk te Adegem is reeds enkele jaren aangesloten bij Open Kerken, een netwerk van open en gastvrije gebedshuizen in Belgiƫ, Noord-Frankrijk en Luxemburg.
De leden van de stichting bieden een open ruimte aan liefhebbers van erfgoed, kunst, stilte, spiritualiteit en gemeenschapsleven.
Te Adegem vindt de bezoeker aan de kerk zeven dagen op zeven open deuren tussen 9 en 17 u. Ook buiten de erediensten krijgt iedereen die wel eens een kerk wil binnenkomen de kans op adem te komen en te genieten van een rijk cultuurhistorisch patrimonium.

Op zondag 4 juni 2017 (Pinksteren) neemt de Sint-Adrianuskerk in Adegem voor de zesde opeenvolgende maal deel aan het jaarlijks evenement Open Kerkendagen. Met het thema ‘Zet de stenen in beweging’ mikt de stichting Open Kerken dit jaar vooral op animatie. Te Adegem worden onder het aanvullende motto ‘Bewegen tussen de stenen’ heuse rondleidingen georganiseerd, die zich vooral afspelen in de eeuwenoude toren en op het doksaal.

Vooraf is er echter nog de mis van 09.15 u tot omstreeks 10.10 u, opgeluisterd door het gemengd koor Canticorum o.l.v. Jan Wauters en organist Ad van de Wege en met medewerking van eerste communicanten en vormelingen.
Naast visuele toelichting bij het rijke kunst- en culturele patrimonium in en om de kerk, zijn er dit jaar gidsbeurten, waarvoor inschrijving vooraf is aangewezen!
Schema rondleidingen
(vooraf inschrijven via Piet Blomme - piet.blomme@gmail.com050 714357)
10.35-11.00 u / 13.35-14.00 u / 15.35-16.00 u:
toren t.e.m. 2de verdieping
gids Ilse Bruggeman (per 12 personen)
11.00-11.25 u / 14.00-14.25 u / 16.00-16.25 u:
Lahaye/Van Peteghemorgel
gids Aaron Pausenberger (per 12 personen)

Einde bezoek: 18.00 u.


Dit aanbod is het resultaat van een tijdelijke werkgroep (waaraan ik van ganser harte samenwerk): Piet Blomme, Gothard De Coninck, Laurette Veirman en mezelf, Ilse 


http://openkerken.be/uploads/3%20juin%202017/JEO%202017-NL(1).jpg